دعوت به مجمع عمومی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

//دعوت به مجمع عمومی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

دعوت به مجمع عمومی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

🔸️🔸️🔸️ اطلاعیه🔸️🔸️ 🔸️فراخوان دعوت به مجمع عمومی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (سهامی خاص) به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنعت زنبورداری کشور مجمع عمومی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور راس ساعت ۹:۰۰ و ۱۰:۰۰ و ۱۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ در محل سالن نعمتی جم واقع در تهران خیابان ولیعصر ابتدای خیابان طالقانی شرقی (جنب سینما قیام) ساختمان قدیم وزارت جهاد کشاورزی برگزار می گردد. از نمایندگان قانونی سهام دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن اصل معرفی نامه رسمی از تشکل خود مطابق فرم پیوست بر روی سربرگ شرکت ( که می بایست به تایید صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد) و اصل و کپی کارت ملی و کپی شناسنامه در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. یادآوری مهم: اینکه اصل معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت ممهور به مهر شرکت و کپی کارت ملی ار الزامات اداره ثبت شرگت ها برای ثبت صورتجلسات می باشد, لذا, افردای که شرایط فوق را رعایت ننمایند امکان حضور در مجمع را نخواهند داشت 🔸️ 🔸️🔸️ 🔸️🔸️🔸️ برای اطلاع از آخرین اخبار صنعت زنبورداری کشور از طریق کانال های ارتباطی زیر با ما همراه باشید. 👇🏻 🔸سایت 🌐 Www.hbeefund.ir 🔸اینستاگرام Instagram.com/aidaf_iran/ 🔸شماره تماس ٠٢١٨٨٣٣٩٣۴٩ داخلی ١۵٢

توسط | ۱۴۰۱/۳/۹ ۷:۰۶:۱۹ خرداد ۲ام, ۱۴۰۱|اخبار|