پیام تبریک مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور به جناب آقای دکتر هوشنگ محمدی به سمت معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی

//پیام تبریک مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور به جناب آقای دکتر هوشنگ محمدی به سمت معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی

پیام تبریک مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور به جناب آقای دکتر هوشنگ محمدی به سمت معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی

توسط | ۱۴۰۱/۵/۱۹ ۸:۳۱:۰۶ مرداد ۱۹ام, ۱۴۰۱|اخبار|