فلسفه وجودی

/فلسفه وجودی
فلسفه وجودی ۱۳۹۸/۹/۹ ۱۱:۵۶:۳۷

بیانیه چشم انداز صندوق غیر دولتی حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور : 

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور،  یک نهاد توسعه‏ ای بهره ‏ور هستند که در راستای تحقق توسعه زنبورداری دانش‏بنیان و کارآفرین، بهبود رقابت پذیری و افزایش ارزش افزوده بخش زنبورعسل، ارتقاء مستمر نرخ رشد و کیفیت سرمایه گذاری و تحقق مدیریت بهینه تأمین، تجهیز و تخصیص منابع مالی و اعتباری داخلی و خارجی،  با تمرکز بر مزیت ‏های نسبی و رقابتی مناطق و اتخاذ بهترین شیوه مشارکت تولید کنندگان، بهره‏ برداران و تشکل‏های تولید کنندگان و بهره‏ برداران بخش زنبورعسل، به طور مستمر و فعال برای اجرای برنامه‏ ها و سیاست‏های کلان سرمایه‏ گذاری در چارچوب نظام شبکه ‏ای فعالیت می‏نمایند.

بیانیه ماموریت صندوق غیر دولتی حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور :

  • صندوق‏ غیردولتی حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با بهره‏‏ مندی از سرمایه انسانی کارآمد، متعهد و متخصص به منظور تشکیل سرمایه، تقویت حجم و بهبود کیفیت سرمایه‏ گذاری و مدیریت بهینه منابع مالی ]۲[ نسبت به ارائه خدمات مالی، مشاوره ‏ای، بازرگانی ]۳[ و سرمایه گذاری با کیفیت و اثربخش به تولیدگنندگان و بهره ‏برداران و تشکل‏های تولیدکنندگان و بهره‏ برداران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با صنعت زنبورداری در کل کشور می‏ پردازد.
  • رشد و بالندگی صندوق‏ در گرو مشارکت هر چه بیشتر و اثربخش تولیدکنندگان و بهره ‏برداران[۵] و حمایت‏های دولت و مجلس شورای اسلامی می‏باشد.

اهداف بلند مدت صندوق غیر دولتی حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور :

  • تحقق مدیریت بهینه تأمین، تجهیز و تجمیع منابع مالی
  • تحقق مدیریت بهینه تخصیص منابع مالی
  • افزایش بهره‌وری، تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری
  • پوشش جامعه هدف
  • توسعه و گسترش خدمات و نهادهای مکمل