خدمات

/خدمات
خدمات ۱۳۹۶/۷/۱۸ ۱۱:۴۶:۰۴

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، به منظور حمایت مالی و اعتباری از سهامداران (اتحادیه ها و تعاونی های زنبورعسل)، خدمات ذیل را ارائه می نماید:

پرداخت وام

تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز تعاونی ها

اتحادیه های زنبورداری صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در غالب عقود مختلف نسبت به پرداخت وام به سهامداران خود اقدام می نماید. این تسهیلات می تواند هم از محل منابع داخلی صندوق و هم از طریق بانک های طرف همکاری صندوق باشد.

خدمات عاملیت

تامین نیاز پرورش دهندگان زنبورعسل به نهاده های تولید

صندوق حمایت ازتوسع صنعت زنبورداری کشور برای تامین نیاز پرورش دهندگان زنبورعسل به نهاده های تولید از طریق سهامداران دارای رتبه اعتباری مناسب و توانمندی لازم اقدام به تامین نهاده های مورد نیاز می نماید.

حمایت از طرح های توسعه ای

حمایت های مالی و اعتباری از طرح های توسعه ای

از جمله این طرح ها می توان به حمایت از برنامه های آموزشی، ایجاد زیرساختهای لازم برای صنعت زنبورداری کشور، کمک به برگزاری همایش ها و سمینارها و انتقال فنآوری های نوین به کشور را نام برد.