مدیر عامل

/مدیر عامل
مدیر عامل ۱۳۹۸/۹/۵ ۱۳:۲۱:۵۴

مدیرعامل: بهزاد بانکی پور

تحصیلات:

 • کارشناسی ارشد – رشته مدیرت کارآفرینی – گرایش : کسب و کار جدید – دانشگاه تهران
 • کارشناسی – رشته : کشاورزی – گرایش : زراعت و اصلاح نباتات – دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اجرایی:

 • معاون برنامه ریزی اشتغال و توسعه تشکلهای تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران.
 • مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران کشور.
 • رییس شعبه موسسه مالی – اعتباری افضل توس (اسماء)
 • مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران
 • سرپرشت کانون خبرگان کشاورزی استان تهران
 • سرپرست کانون هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی استان تهران
 • مدیرعامل موسسه آموزشی – پژوهشی شارستان علم و عمل و آیین ترویج آریا

سایر:

 • مشاور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • عضو شورای آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • قائم مقام دبیر جشنواره انتخاب جوان برتر ایرانی در بخش کشاورزی و روستایی
 • دبیر اولین همایش ملی آشنایی با فرصت ها و روشهای تامین مالی در بخش کشاورزی

تاییدیه ها:

 • دارای گواهی تایید صلاحیت ورتبه بندی درامور مشاوره مدیریت کشاورزی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لینکدین : https://www.linkedin.com/in/behzad-bankipour-84b83747/