هیئت مدیره

/هیئت مدیره
هیئت مدیره 2020-06-16T15:55:11+04:30
نام نماینده: تورج صارمی

نماینده شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
سمت: رییس هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ تا کنون
سوابق:

  •  مدیرکل دفتر تغذیه و بهبود جایگاه دام در معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی
 حسن وحدتیان فر
عضو هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران استان آذربایجان شرقی
سمت: نائب رئیس هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تا کنون
سوابق:
  • مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان آذربایجان شرقی
  • عضو هیئت مدیره تعاونی زنبورداران شهرستان تبریز
نام نماینده: مسلم فراهانی
سمت: عضو هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ تا کنون
سوابق:
  • رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنبورداران اراک
نام نماینده: سید محی الدین میر محمدی
سمت: عضو هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ تا کنون
سوابق:
  • مدیر  عامل اتحادیه زنبورداران استان مازندران
نام نماینده: مهدی رجب لو
سمت: بازرس
مدت حضور: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ تا کنون
سوابق:
  • صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور
نام نماینده: مهران محمدی‌خواه
سمت: عضو هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ تا کنون
سوابق:
  • شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان (شرکت سهامی خاص)
  • شرکت اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین (شرکت تعاونی)
  • مدیر عامل شرکت هه نگوینی کویستانی کوردستان (شرکت سهامی خاص)
  • شرکت اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی زنبورداران کردستان (شرکت تعاونی)