هیئت مدیره

/هیئت مدیره
هیئت مدیره ۱۴۰۰/۸/۱۹ ۴:۳۳:۲۵
نام نماینده: تورج صارمی

سمت: رییس هیئت مدیره
سوابق:

  •  مدیرکل دفتر تغذیه و بهبود جایگاه دام در معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی
نام نماینده: محمد فکری اول
سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
سوابق:
  • مدیرعامل شرکت تعاونی زنبورداران شهرستان خوی
نام نماینده: احمد قربانی
سمت: عضو هیئت مدیره
سوابق:
  • مدیرعامل تعاونی زنبورداران شهرستان سمیرم
نام نماینده: غلامرضا پورستار
سمت: عضو هیئت مدیره
سوابق:
  • رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنبورداران استان ارومیه
نام نماینده: سید محمد رضوی
سمت: عضو هیئت مدیره
سوابق:
  • مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان فارس
نام نماینده: سید محی الدین میرمحمدی
سمت: بازرس
سوابق:
  • مدیرعامل اتحادیه زنبورداران مازندران