هیئت مدیره

/هیئت مدیره
هیئت مدیره ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۶:۳۷:۵۷
نام نماینده: تورج صارمی

نماینده شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
سمت: رییس هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ تا کنون
سوابق:

  •  مدیرکل دفتر تغذیه و بهبود جایگاه دام در معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی
 حسن وحدتیان فر
عضو هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران استان آذربایجان شرقی
سمت: نائب رئیس هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تا کنون
سوابق:
  • مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان آذربایجان شرقی
  • عضو هیئت مدیره تعاونی زنبورداران شهرستان تبریز
نام نماینده: مسلم فراهانی
سمت: عضو هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ تا کنون
سوابق:
  • رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنبورداران اراک
نام نماینده: سید محی الدین میر محمدی
سمت: عضو هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ تا کنون
سوابق:
  • مدیر  عامل اتحادیه زنبورداران استان مازندران