هیئت مدیره

/هیئت مدیره
هیئت مدیره ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۰:۰۶:۵۷
نام نماینده: تورج صارمی

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
سمت: رییس هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ تا کنون
سوابق:

  •  مدیرکل دفتر تغذیه و بهبود جایگاه دام در معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی
نام نماینده: احمد قربانی
عضو هیئت مدیره تعاونی زنبورداران شهرستان سمیرم (اصفهان)
سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تا کنون
سوابق:
  • مدیرعامل تعاونی زنبورداران اصفهان
  • عضو هیئت مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان
  • عضو هیئت مدیره موسسه کنترل کیفیت محصولات وفراورده های زنبورداری
نام نماینده: حسن وحدتیان فر
عضو هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران استان آذربایجان شرقی
سمت: عضو هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تا کنون
سوابق:
  • مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان آذربایجان شرقی
  • عضو هیئت مدیره تعاونی زنبورداران شهرستان تبریز
نام نماینده: سید محمد رضوی
عضو هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران استان فارس
سمت: عضو هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تا کنون
سوابق:
  • مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان فارس
نام نماینده: مسلم فراهانی
سمت: بازرس
مدت حضور: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ تا کنون
سوابق:
  • رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنبورداران اراک
نام نماینده: مهران محمدی خواه
سمت: عضو هیئت مدیره
مدت حضور:
سوابق:
  • مدیر عامل اتحادیه زنبورداران استان کردستان