هیئت مدیره

/هیئت مدیره
هیئت مدیره ۱۳۹۷/۴/۲۰ ۱۰:۵۰:۲۱
نام نماینده: تورج صارمی
عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
سمت: رییس هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۵/…./….تا کنون
سوابق:
 • مدیر کل دفتر تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی
 • پست الکترونیک: saremi@hbeefund.ir
نام نماینده: احمد قربانی
عضو هیئت مدیره تعاونی زنبورداران شهرستان سمیرم (اصفهان)
سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تا کنون
سوابق:
 • مدیرعامل تعاونی زنبورداران اصفهان
 • عضو هیئت مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان
 • عضو هیئت مدیره موسسه کنترل کیفیت محصولات وفراورده های زنبورداری
 • پست الکترونیک: ghorbani@hbeefund.ir
نام نماینده: حسن وحدتیان فر
عضو هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران استان آذربایجان شرقی
سمت: عضو هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تا کنون
سوابق:
 • مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان آذربایجان شرقی
 • عضو هیئت مدیره تعاونی زنبورداران شهرستان تبریز
 • پست الکترونیک: vahdatianfar@hbeefund.ir
نام نماینده: سید محمد رضوی
عضو هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران استان فارس
سمت: عضو هیئت مدیره
مدت حضور: ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تا کنون
سوابق:
 • مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان فارس
 • پست الکترونیک: razavi@hbeefund.ir
نام نماینده: فرج الله مولوی
عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین
سمت: عضو هیئت مدیره
مدت حضور:
سوابق:
 • رئیس هیئت مدیره تعاونی زنبورداران آذربایجان شرقی
 • عضو هیئت امنا موسسه کنترل کیفیت محصولات،فرآورده ها وتجهیزات زنبورعسل
 • رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین.
 • پست الکترونیک:
نام نماینده: مسلم فراهانی
سمت: بازرس صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور
 • رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنبورداران اراک
مدت حضور: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ تا کنون