اخذ ۲۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی شرکت مادر تخصصی برای صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

//اخذ ۲۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی شرکت مادر تخصصی برای صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

اخذ ۲۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی شرکت مادر تخصصی برای صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، مدیر عامل صندوق با اعلام این خبر اظهار نمود که این مبلغ از اعتبارات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأمین شده و با پیگیری ها و مکاتبات صورت پذیرفته از شرکت مادر تخصصی به این صندوق اختصاص پیدا کرده است.

وی اظهار امیدواری کرد که این میزان اعتبار بتواند در تجمیع منابع موجود در صندوق مؤثر باشد و توان صندوق را در تأمین منابع اعتباری به بهره برداران بخش زنبورداری افزایش دهد.

توسط | ۱۴۰۲/۸/۱۴ ۱۲:۰۷:۱۰ آبان ۱۴ام, ۱۴۰۲|اخبار|