همایش ملی ژل رویال ایرانی روز پنجشنبه مورخ ۲۵ آبان در دانشگاه قم با مشارکت زنبورداران و تولیدکنندگان ژل رویال کشور برگزار شد.

//همایش ملی ژل رویال ایرانی روز پنجشنبه مورخ ۲۵ آبان در دانشگاه قم با مشارکت زنبورداران و تولیدکنندگان ژل رویال کشور برگزار شد.

همایش ملی ژل رویال ایرانی روز پنجشنبه مورخ ۲۵ آبان در دانشگاه قم با مشارکت زنبورداران و تولیدکنندگان ژل رویال کشور برگزار شد.

‎به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵  همایش ملی ژل رویال ایرانی با حضور جمع کثیری از  تولیدکنندگان ژل رویال در سالن شیخ مفید دانشگاه قم برگزار گردید.
.
  در این همایش یکروزه جدیدترین یافته های دنیا در زمینه ژل رویال ارایه و مسایل و مشکلات تولیدکنندگان
این بخش نیز مطرح شد و مقرر گردید تا کارگروه ساماندهی تولیدکنندگان این بخش تشکیل گردد
در انتهای این همایش از جمعی از فعالین و پیش کسوتان این بخش نیز تقدیر و تشکر بعمل آمد.
توسط | ۱۴۰۲/۸/۲۸ ۵:۵۸:۴۱ آبان ۲۸ام, ۱۴۰۲|اخبار|