مدیر عامل

/مدیر عامل
مدیر عامل ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۱۰:۱۸:۰۰

سوابق اجرایی:

-مسئول اجرایی و توسعه فضای سبز منطقه ۹ تهران

-مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت نگین پاک

-مدیرپروژه ۱۰۰۰ هکتاری برکت (اهدایی مقام معظم رهبری به شهر تهران)

-کارشناس ارشد طرح و برنامه ستاد اجرایی فرمان امام ره/نواندیشان کشت و صنعت تدبیر

-مدیرتولید گلخانه ۱۵ هکتاری تدبیر ستاد اجرایی فرمان امام ره/نواندیشان کشت و صنعت تدبیر

-مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی شهرستان تهران

-مدیر برنامه ریزی و پروژه ستاد اجرایی فرمان امام ره/زرین کشت پایدار تدبیر

سابقه تحصیلی:

فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی در رشته آگروتکنولوژی (مرحله دفاع)

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (زراعت)

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)