هیئت مدیره

/هیئت مدیره
هیئت مدیره ۱۴۰۳/۲/۲۷ ۱۵:۰۶:۵۷
نام نماینده: تورج صارمی

سمت: رییس هیئت مدیره
سوابق:

  •  مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی
نام نماینده: محمد فکری اول
سمت: نایب رئیس هیئت مدیره
سوابق:
  • مدیرعامل شرکت تعاونی زنبورداران شهرستان خوی
نام نماینده: احمد قربانی
سمت: عضو هیئت مدیره
سوابق:
  • مدیرعامل تعاونی زنبورداران شهرستان سمیرم
نام نماینده: غلامرضا پورستار
سمت: عضو هیئت مدیره
سوابق:
  • رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنبورداران استان ارومیه
نام نماینده: سید محمد رضوی
سمت: عضو هیئت مدیره
سوابق:
  • مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان فارس
نام نماینده: جواد حسین پور
سمت: بازرس
سوابق:
  • مدیرعامل شرکت تعاونی زنبورداران قزوین