برگزاری جلسه بررسی اصلاحیه برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۲ و پیش بینی برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۳ صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در شرکت مادر تخصصی

//برگزاری جلسه بررسی اصلاحیه برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۲ و پیش بینی برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۳ صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در شرکت مادر تخصصی

برگزاری جلسه بررسی اصلاحیه برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۲ و پیش بینی برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۳ صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در شرکت مادر تخصصی

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ جلسه بررسی اصلاحیه برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۲ و پیش بینی برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۳ صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با حضور مدیران شرکت مادر و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق برگزار گردید.

مدیرعامل صندوق اعلام نمود که مجمع عادی تصویب بودجه فوق متعاقبأ اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد.

توسط | ۱۴۰۲/۸/۱۴ ۱۲:۱۷:۲۷ آبان ۱۴ام, ۱۴۰۲|اخبار|