جلسه بررسی فعالیت ها و برنامه های صندوق های سه گانه تولیدات دام با حضور دکتر حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و مهندس رضوی

//جلسه بررسی فعالیت ها و برنامه های صندوق های سه گانه تولیدات دام با حضور دکتر حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و مهندس رضوی

جلسه بررسی فعالیت ها و برنامه های صندوق های سه گانه تولیدات دام با حضور دکتر حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و مهندس رضوی

◀️ در این جلسه که در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۳ در محل شرکت مادر تخصصی برگزار شد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت، روسای هیئت مدیره و مدیران عامل سه صندوق ملی تخصصی حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی، حمایت از توسعه صنعت طیور کشور و حمایت از توسعه صنعت زنبورداری حضور داشتند.

◀️ابتدا مدیران عامل صندوق های مذکوردر خصوص فعالیت های صندوق خود و همچنین برنامه های آتی گزارش دادند. مانند: تهیه و توزیع نهاده ها، واکسن، برنامه های آموزشی و بازرگانی

◀️ عباس اکبری شریف، نماینده دولت در صندوق دامپروری: برای حفظ ارزش سرمایه صندوق باید وارد کارهای بازرگانی شد.

◀️ تورج صارمی ، نماینده دولت در صندوق زنبورداری: صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی مصداق شعار سال هستند

 

◀️ روح اله زحمتکش، نماینده دولت در صندوق طیور بر افزایش صادرات صندوق ها تاکید کرد.
◀️ سیدجمال مدرسی، عضو هیئت مدیره شرکت: صندوق ها زمانبندی مشخصی برای فعالیت های بازرگانی داشته باشند

◀️ عوض علیزاده مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: می توان از طرح مولد سازی به عنوان سرمایه غیرنقدی دولت و از ظرفیت های قانونی برای افزایش سرمایه صندوق ها استفاده کرد.

◀️ دکترحسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی: از آنجاییکه صندوق‌ها در زیر بخش اثر گذار بودند لذا باید برای توسعه صندوق ها برنامه مطابق با برنامه های وزارت تهیه شود.
◀️مهندس رضوی ارتباط صندوق ها را با معاونت های مربوطه را برای همگام بودن با برنامه های وزارت ضروری دانست

توسط | ۱۴۰۳/۳/۱۳ ۱۰:۱۶:۱۳ خرداد ۱۳ام, ۱۴۰۳|اخبار|