فراخوان افزایش سرمایه سهم بخش خصوصی توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور اعلام شد.

//فراخوان افزایش سرمایه سهم بخش خصوصی توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور اعلام شد.

فراخوان افزایش سرمایه سهم بخش خصوصی توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور اعلام شد.

فراخوان افزایش سرمایه مرحله پنجم صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور جهت تأدیه سهم بخش خصوصی به تمامی استان های کشور اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ فراخوان افزایش سرمایه مرحله پنجم صندوق به جهت تأدیه سهم بخش خصوصی (اتحادیه ها و تشکل های زنبورداری)  به کلیه استان های کشور اعلام گردید.

در همین راستا و پیرو مکاتبات متعدد صندوق در خصوص جذب سهم دولت بابت افزایش سرمایه صندوق سرانجام در بهار سال ۱۴۰۳ سهم بخش دولت به حساب صندوق واریز و سهم بخش خصوصی نیز پس از طی مراحل رسمی و اداری مربوطه برش استانی واریزی هر استان مشخص و طی نامه جداگانه به هر استان اعلام شد.

دکتر معین مدیرعامل صندوق ضمن اعلام این خبر افزود: در این مرحله صندوق بنا دارد به میزان ۳۰ میلیارد ریال سرمایه صندوق را افزایش دهد که بر همین مبنا سهم دولت و بخش خصوصی مشخص و به صورت برش استانی به اتحادیه های استانی اعلام گردید.

وی خاطر نشان کرد که از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون دو مرحله افزایش سرمایه در صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور به ارزش ۸۵٫۵۳۷٫۹۲۰٫۰۰۰ ریال ایجاد شده است که پیش بینی می شود با وقوع مرحله پنجم، سرمایه ثبتی صندوق از ۲۱۵٫۴۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال در ابتدای دولت سیزدهم به ۳۰۰٫۹۸۰٫۱۲۰٫۰۰۰ ریال در پایان این دولت برسد.

سهامداران صندوق می توانند سهم مشخص شده برای هر تشکل را حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز نهایتأ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ به حساب اعلامی صندوق واریز نمایند.

توسط | ۱۴۰۳/۴/۱۰ ۹:۱۵:۴۸ تیر ۱۰ام, ۱۴۰۳|اخبار|