خرید و توزیع نهاده خمیر شیرین بصورت تسهیلاتی و مدت دار بین تشکل های استانی توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (مرحله اول)

//خرید و توزیع نهاده خمیر شیرین بصورت تسهیلاتی و مدت دار بین تشکل های استانی توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (مرحله اول)

خرید و توزیع نهاده خمیر شیرین بصورت تسهیلاتی و مدت دار بین تشکل های استانی توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (مرحله اول)

در دی ماه ۱۴۰۲ میزان ۳۵ تن نهاده خمیر شیرین زنبورداری توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور خریداری و بین تشکل های استانی به صورت اعتباری توزیع گردیده است.

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور این میزان نهاده پس از اعلام فراخوان اولیه به سراسر اتحادیه های استانی کشور بین ۷ تشکل زنبورداری فعال استانی کشور تامین و توزیع گردید.

دکتر معین مدیر عامل صندوق ضمن اعلام این خبر افزود: این میزان نهاده جهت حمایت از تولیدات زنبورداری کشور و در طی اعلام فراخوان اولیه بین تشکل های استانی متقاضی به صورت تسهیلاتی و با مدت بازپرداخت یازده ماهه تامین و عرضه گردیده است.

وی خاطرنشان کرد که این میزان نهاده خمیر شیرین در حمایت از تولید کنندگان داخلی نهاده های تولیدی بخش زنبورداری تامین شده و بین ۷ تشکل استانی متقاضی شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، فارس، خوزستان، کردستان، مازندران که همگی عضو صندوق می باشند توزیع گردیده است.

توسط | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۹:۳۵:۲۳ اسفند ۸ام, ۱۴۰۲|اخبار|