فرم ها

/فرم ها
فرم ها ۱۴۰۳/۲/۸ ۱۳:۱۴:۲۹

لطفا پیش از ارسال فرمها به موارد ذیل توجه نمایید:

  • توجه: تعاونی هایی که در فرایند اعتبارسنجی شرکت کرده اند و فرم ها و مدارک لازم را ارسال نموده اند، نیازی به ارسال مجدد فرمها و مدارک ندارند.
  • توجه: تعاونی هایی که پیش از این، مدارک خود را برای دریافت وام به صندوق ارسال کرده اند، با کارشناس تسهیلات تماس گرفته و پس از اطلاع از کسری مدارک صرفا نسبت به ارسال کسری مدارک اقدام نمایند.
  • توجه: هر یک از سهامداران محترم صندوق که به هر دلیلی در فرایند اعتبارسنجی و یا اخذ وام با محدودیتی مواجه شدند و یا انتقاد و پیشنهاد و یا شکایتی نسبت به فرایند های اجرایی صندوق دارند، می توانند مستقیما با مدیرعامل صندوق، آقای امیر معین نمینی، به شماره همراه ۰۹۱۲۰۳۱۶۲۴۳ تماس حاصل نمایند.

فرم ها و مدارک مورد نیاز برای “اعتبار سنجی” تعاونی های سهامداراز صندوق

فرم ها و مدارک مورد نیاز برای “دریافت وام” ازصندوق